Jihomoravský kraj

1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Výstava nabízí vhled do života Jiřího Gruši, který byl především básníkem a prozaikem tvořícím paralelně v českém... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice je zaměřena na vývoj nožířského řemesla od doby kamenné až po současnost. Zabývá se zejména produkcí a užíváním... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Stálá expozice Moravského zemského muzea mapuje novodobé dějiny a reflektuje zásadní události. více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Věžní hodinové stroje byly v dobách vzdálených i nedávných významnými optickými a ve spojení se zvony i zvukovými... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice je zaměřena převážně na stroje vyrobené a pracující v moravském regionu na přelomu 19. a 20. století, období... více
1.1.2021 – 1.12.2021, 23:59
Expozice přibližuje prostřednictvím doprovodných textů a obrazového materiálu na panelech, originálů dobových dokumentů a dalších... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
S motocyklovým sportem a závody se Brno setkalo poprvé už v roce 1903, kdy se na silnici z Brna do Vídně jely tři distanční... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Světelná panoráma (stereovize) je prohlížecí přístroj na stereodiapozitivy, který může používat až pětadvacet diváků... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Gregor Mendel formuloval v roce 1865 v Brně svou teorii vysvětlující vznik a vývoj hybridů, která položila základy studia... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Mezi světovými válkami nastal v Brně intenzivní stavební boom.  více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Úvodní část optiky, věnovaná fotoaparátům, seznámí návštěvníky s hlavními částmi fotografických přístrojů a na zhruba 80... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice navazuje na tradici brněnského Slepeckého muzea založeného v roce 1992 PhDr. Josefem Smýkalem (* 1926), známým brněnským... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Výstavu připravil zlínský grafik, malíř Josef Ruszelák v roce 2011 v Arcibiskupském zámku v Kroměříži a v roce... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice leteckých motorů vzdává hold výrobcům „srdcí letadel“ a zpřístupňuje problematiku leteckých motorů a jejich konstrukce jak... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice je rozdělena na tři navazující celky, které seznamují návštěvníka s nerosty a horninami s důrazem na... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Expozice podává přehled vývoje osídlení Moravy od prvních stop člověka na moravském území až po období před vystoupením Slovanů,... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Stálá expozice v přízemí severního křídla hradu Špilberku tematicky navazuje na expozici kasemat a seznamuje návštěvníky se... více
1.1.2021 – 31.12.2021, 23:59
Mechanické hrací strojky – automatofony, tedy kolovrátky, hřebíčkové stroje, orchestriony, pianoly a jiné – měly v době svého... více