MALÉ DIVADLO KJÓGENU & SHIGEYAMA SHIME - Divadlo Alfa

6.6.2015, 19:00 – 20:00

Japonský kjógen (v překladu „bláznivá slova“) představuje komickou divadelní formu, která dosáhla svého rozkvětu v polovině 14. století a v nepřerušené tradici je provozována dodnes.

MALÉ DIVADLO KJÓGENU & SHIGEYAMA SHIME - Divadlo Alfa
  • Adresa:
    Rokycanská 174/7
    Plzeň 312 00

Představení se skládá ze 4 částí.

Úvod (cca 15 - 20 minut)
Kulíci (Chidori, evropská premiéra, česky, cca 30 minut)

přestávka

Horský pramen (Shimizu) (dvojjazyčně, japonsko - česky, cca 25 minut)
Hlas za dveřmi (Yobikoe) (česky, cca 22 minut)

Program je vhodný pro děti od 6-ti let
Jazyk ČJ/JAP – tlumočeno živě do ČJ

Kulíci

Pán posílá sluhu pro soudek sake, přes to, že u prodejce sake již dlouhou dobu dluží... Sluha má za úkol prodejce nějak přemluvit, aby soudek sake dostal i bez placení. Sluha, znamenitý vypravěč, prodejce svým vyprávěním natolik naladí, že se již zdá, že se ho nakonec přesvědčit podaří...

Hra stojí na brilantní kombinaci tance a komiky, náznaku a nakažlivé zpěvné melodie. Jedná se o evropskou premiéru.

Horský pramen

V Japonsku se rozmáhá nová móda - čajový obřad. Tedy i místní šlechtic se rozhodne tuto kratochvíli vyzkouše a proto pověří sluhu, aby mu obstaral vodu... Vychytralý a ne zrovna přičinlivý sluha sotva co překročí práh domu, začíná vymýšlet, jak se úkolu zbavit. Odloží džber do nedalekého křoví, otočí se čelem k bráně a úpěnlivě volá o pomoc. Pán, vyrušen křikem, Tarókadžu uklidňuje a žádá vysvětlení sluhova nezvyklého jednání. Tarókadža pánovi barvitě líčí, jak jej po příchodu do Šimizu napadl ukrutný démon. V sebeobraně musel obětovat dokonce pánův cenný džber, který mrštil démonovi rovnou mezi oči. Pán se navzdory Tarókadžova odporu rozhodne osobně zjistit jak se věci mají a do Šimizu si sám dojít. Tarókadža musí svou lest rozvíjet dále a nadbíhá pánovi, aby jej v přestrojení za démona k smrti vyděsil. Taró se ale nakonec prozradí a končí klasickým úprkem důvtipného mizery pronásledovaného rozlíceným samurajem…


Hlas za dveřmi

Sluha se bez dovolení vzdálí ze služby, pán s druhým sluhou jej jdou vytrestat. Sluha se proto rozhode pánovi zapřít. Tak dlouho na sebe přes dveře volají, až se z "ohlášky za dveřmi" stane zpěv a zlost pána se díky zpěvu chytlavé taneční melodie přetaví v radost. Všichni tři se začnou pohupovat v rytmu a rytmem uneseni dokonce začnou tančit... Až do okamžiku, kdy do sebe pán se sluhou vrazí...

 Dějová zápletka je naprosto triviální a soudný režisér by ji na jeviště nikdy nevpustil. Provedení a krásná naivita humoru všech tří postav snad nejlépe vykresluje tu nejsilnější stránku kjógenu. Lidsky přívětivý humor a neuvěřitelně "chytlavou" taneční melodii, která nakazí i diváka.

Japonský kjógen (kyogen - v překladu „bláznivá slova“) představuje komickou divadelní formu, která dosáhla svého rozkvětu v polovině 14. století a v nepřerušené tradici je provozována dodnes. Kjógen byl původně mezihrou tradičně vkládanou mezi hry obřadního divadla nó. Avšak zatímco divadlo nó je spíše dramaticko-básnickou vizí, fraška kjógen je jednoduchou kultivovanou groteskou, osobitým způsobem pranýřující univerzální lidské slabosti. Žánr kjógen byl organizací UNESCO v roce 2001 zařazen na seznam světového kulturního dědictví jako „mistrovské dílo ústního nehmotného duchovního odkazu lidstva“. Všechny hry, v překladu Ondřeje Hýbla a v mimořádném česko-japonském provedení brněnského Malého divadla kjógenu a hlavního představitele kjótského rodu Shigeyama, budou uvedeny v plzeňské premiéře. Hra Kulíci bude uvedena vůbec poprvé v ČR.

Shime Shigeyama (1947)

Vedoucí osobnost scény kjótského tradičního divadla, herec frašek kjógen školy Ókura. Žánru kjógen se věnuje od svých tří let. Dlouhodobě zastával post prezidenta Cechovní organizace nó a kjógen v Kjótu, působí však po celém Japonsku a pravidelně vystupuje též v tokijském Národním divadle. Kromě profesionální herecké dráhy se intenzivně věnuje výuce dětí a uvádění frašek kjógen v zahraničí. Za své aktivity byl prohlášen významným občanem města Kjóto, je též držitelem významných kulturních ocenění „Za kulturní přínos prefektuře Kjóto“, „Za podíl na uchování tradiční kultury města Kjóto“ a dalších.

Malé divadlo kjógenu – The Little Kyogen Theatre

Soubor vznikl v návaznosti na představení Shigeyama Kyogenkai realizované v Praze v roce 1998 v rámci navázaní partnerské spolupráce měst Kjóta a Prahy, konkrétně z podnětu českého dramatika, režiséra a mima Huberta Krejčího, japanisty Ondřeje Hýbla a Shigejamy Shimeho.

MDK se věnuje převážně studiu, realizaci a uvádění japonských frašek kjógen v českém jazyce. Jedná se o dlouholetý projekt vzájemné kulturní spolupráce mezi českými a japonskými divadelníky. MDK je ojedinělým divadelním seskupením působícím za hranicemi Japonska, které se systematicky věnuje pěstování tohoto tradičního uměleckého žánru. Aktivity MDK byly v Japonsku oceněny cenou „Srdce kraje Kansai“, v roce 2008 měl soubor čest během svého japonského turné vystupovat v Tokiu před princeznou Akishino no Miya.

INSCENACE JE URČENA DIVÁKŮM OD 6 LET.