BRNO ČTE BIBLI, významná akce v Denisových sadech

2.4.2015, 12:00 – 3.4.2015, 18:00

Ve dnech 2. a 3. dubna 2015, vždy od 12.00 do 18.00 hod. proběhne v Denisových sadech pod brněnskou dominantou – katedrálou sv. Petra a Pavla – veřejné čtení Bible. Bude se konat na místě, kde je kolonáda s kašnou a obelisk vybudovaný na památku ukončení napoleonských válek.

 Ve čtvrtek 2. dubna mezi 14. – 16. hodinou jsou plánované návštěvy významných osob Brno (ředitele městského divadla, primátora a dalších, kteří se i v minulosti akce účastnili).

Je Bible stará kniha mýtů a bájí, která nám dnes už nemá co říct? Kdo ji napsal a proč? O čem vůbec je? Má smysl se jí zabývat? Dá se v ní vyznat? Proč je Bible největším světovým bestsellerem všech dob? V čem tkví její hodnota? Jsou pádné důkazy pro její spolehlivost? Proč veřejné čtení Bible? Bible je uznávaným klenotem českého i světového písemnictví, z něhož vzešla nesčetná umělecká díla veliké hodnoty v oblasti literatury, hudby i výtvarného umění. Proto můžeme Bibli bez dlouhého váhání označit za největší bestseller všech dob.

Není knihy, která by se Bibli přibližovala v čase věků až do dnešních dob vůbec, jak počtem výtisků, tak rozšířením po světe. Tuto skutečnost nelze popřít. Fakta uvedená v evangeliích Nového zákona vytvářejí důležitý základ informací pro toho, kdo hledá a chce poznat Boha a Jeho pravdu. Bible měla i má v našem národě formující vliv na generace minulé a současné a jistě se bude dotýkat i generací budoucích. V době, kdy kolem sebe vidíme rostoucí kriminalitu a děsivý úpadek v mravní oblasti, má poselství Bible velký význam pro rozvoj duchovních a kulturních hodnot v naší zemi. Organizátoři akce BRNO ČTE BIBLI, jimiž jsou Občanské sdružení DEN a Rádio 7, chtějí formou veřejného čtení přiblížit nadčasové poselství Bible co nejširší společnosti.

Občané mají možnost přijít a do vzkazu tohoto světového pokladu se zaposlouchat. Mohou se také sami ke čtení připojit tím, že některou kapitolu Bible přečtou. Kdo projeví zájem, může zdarma získat Bibli v elektronické podobě. Zájemci také mohou získat zdarma knihu Nového zákona (část Bible), kterou budou rozdávat zástupci skupiny Gedeonů. Bude možné poslechnout si i místní hudební skupiny, které budou zpívat biblické texty písní (tzv. Chvály).

Učitel národů o Bibli napsal - "Odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou, kterou moji synové z původních jazyků do češtiny přeložili s velikou pilností. A Pán Bůh tomu tak požehnal, že málo je ještě národů, které by tak pravdivě, vlastně i jasně svaté proroky a apoštoly ve svém jazyku směly slyšet mluvit. Přijmi to tedy za svůj vlastní klenot, milá vlasti, a užívej ho k Boží slávě a ke svému dobrému vzdělání. A i když knihu tuto Boží nepřátelé demonstrativně pálili po staletí , všude kde se jim pod ruce mohla dostat, díky milosrdenství Boží se i tobě tato kniha Boží dochovala, tedy smíš důvěřovat a nepochybovat“. Jan Ámos Komenský Srdečně zveme Vás Brňany i obyvatele širokého okolí a na Vaši návštěvu se těšíme.

Bližší informace o této akci najdete na webové stránce: www.brnoctebibli.cz