Zrcadlové bludiště na Petříně

31.12.2018 – 31.12.2019, 23:59

Bludiště na Petříně bylo původně zbudováno za účelem pavilonu Klubu českých turistů na Jubilejní zemské výstavě 1891.

Stálá expozice: Dioráma „Boj studentů se Švédy na Karlově mostě roku 1648“, autory monumentální malby z roku 1891 o rozměrech 8 x10 m jsou bratři Adolf a Karel Liebscherové.

Od dubna do září je otevřeno od 10 - 22hodin.

POZOR! Od 7. 9. 2015 do 18. 3. 2016 přerušen provoz lanové dráhy na Petřín. Doporučujeme použít přístupovou cestu z Pohořelce. Více informací najdete na www.muzeumprahy.cz

Postavil jej pražský tesařský mistr Matěj Bílek podle projektu architekta Antonína Wiehla.Dřevěná budova bludiště stála původně v blízkosti nároží Průmyslového paláce, o dva roky později byla přemístěna na Petřín vedle Petřínské rozhledny. Pro budovu bludiště se stala inspirací podoba někdejší gotické vyšehradské brány zvané Špička, postavené ve druhé polovině 14. století Karlem IV. Stavba je tedy obrazem představ o gotickém stavebnictví na konci 19. století. V prostředním sále se nachází diorama znázorňující boj Pražanů se Švédy na Karlově mostě roku 1648. Nezvyklá kombinace trojrozměrné scény s malbou Hradčan na pozadí je dílem bratrů Adolfa a Karla Liebscherových a Vojtěcha Bartoňka. V obou bočních sálech byla v průběhu doby nainstalována zrcadla, přičemž levá místnost objektu byla v roce 1911 vybavena různě vypouklými a vydutými zrcadly (tzv. síň smíchu). Celkem se v bludišti nachází 31 obyčejných a 15 zkreslujících zrcadel.

Kontaktní údaje: Petřínské sady 110 00 Praha 1 – Malá Strana www.prazskeveze.eu PhDr. Helena Brabencová Vedoucí provozu – Petřínská rozhledna a Bludiště Tel.: + 420 221 012 915 [email protected] Navšťivte i další zajímavé pražské památky! Malostranská mostecká věž Prašná brána Staroměstská mostecká věž Věž chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně Petřínská rozhledna