Výstava: Stanislav Sucharda. Emoce národa - Galerie Litomyšl

Výstava v domě U Rytířů představuje ranou a pomníkovou tvorbu předního českého sochaře přelomu 19. a 20. stol. a současníka Bedřicha Smetany – Stanislava Suchardy (1866–1916). Přestože Sucharda nakonec nerealizoval Smetanův pomník v Praze, vkomponoval některé jeho náměty do dalších pomníkových návrhů.

Výstava: Stanislav Sucharda. Emoce národa - Galerie Litomyšl
  • Adresa:
    Smetanovo náměstí 110
    Litomyšl 570 01

Zejména v opakovaně ztvárňované postavě Libuše se propojuje dobově sdílený obdiv k nejvýznamnější Smetanově opeře se Suchardovou fascinací českým pohanstvím.

Stěžejním souborem výstavy je pět sádrových patinovaných modelů hlav jednotlivých figur pražského Palackého pomníku (1901–1912), které na diváka zapůsobí svou monumentalitou a silnou expresivitou. V jejich tvářích se odrážejí emoce, symbolizující jednotlivé etapy procesu národního obrození: zemdlení, zoufalství, útisk, probuzení, nadšení, touhu, politický boj a vítězství.

Vedle realizovaných pomníků Františka Palackého a Karla Bendla představuje výstava v městské galerii další Suchardovy pomníkové koncepty. Suchardův radikální odvrat od dobově převládajícího myslbekovského výrazu a sentimentálních námětů se promítl do zásadní proměny jeho vlastního díla – kreseb, medailérské tvorby i monumentální skulptury, v jehož závěrečném období pak rodinovskou impresi vystřídal ryze moderní výraz.

Vernisáž výstavy Stanislav Sucharda. Emoce národa se uskuteční ve čtvrtek 6. června v 17.00 v domě U Rytířů. Výstavu bude možné navštívit až do 15. září 2024.