Stálá expozice Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času - Palác šlechtičen

1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59

Stálá expozice tradiční hmotné a duchovní kultury vychází ze specifických projevů tradiční kultury na Moravě se zaměřením na všední i sváteční život venkovských vrstev, pronikání prvků městské kultury, zánik tradice a na její další existenci v rovině folklorismu.

Cena vstupenky: 170 Kč
Stálá expozice Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času - Palác šlechtičen
  • Adresa:
    Zelný trh 299/6
    Brno 602 00

Mezi nejcennější vystavené předměty patří reprezentativní sbírka novokřtěneckých fajánsí, lidového umění, podmaleb na skle, textilií, krojů, zvykoslovných předmětů, hraček, malovaného nábytku a dalších předmětů každodenní potřeby. Mezi exponáty zaujme i pluh, kterým oral v roce 1769 císař Josef II.

Návštěvníkovi je tradiční kultura představena originální formou symbolického prolínání cyklu lidského života (narození – svatba – dospělost) s cykly přírodními. Cílem je vyprávět příběhy ze života venkovské komunity, příběhy všedních i svátečních dnů a inspirovat k hledání vlastních kořenů a identity.

Kobližná 1, 659 37 Brno