Stálá expozice Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu - Muzeum Českého krasu

Expozice se nachází v prvním poschodí domu čp. 88 na Husově náměstí v Berouně, který bezprostředně sousedí s Jenštejnským domem. Vzhledem k prostoru, ve kterém je umístěna, není příliš rozsáhlá.

Stálá expozice Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu - Muzeum Českého krasu
  • Adresa:
    Husovo náměstí 87
    Beroun, 266 01

Stručný text seznamuje návštěvníky se základními údaji o Českém krasu. Celkovou atmosféru Českého krasu navozuje velkoplošná fotografie B. Dusíka „Pohled do údolí řeky Berounky z Tetínských skal“ .

Z povrchových krasových útvarů je v expozici zastoupena ukázka škrapu, fotografie Jelínkova mostu u Kotýzu a fotografie krasové deprese ve Velkolomu Čertovy schody.

Velká pozornost je věnována podzemním krasovým jevům, zejména jeskyním a propastem Českého krasu. Vystaveny jsou fotografie a ukázka krápníkové výzdoby z Koněpruských jeskyní, nejrozsáhlejšího jeskynního systému v Čechách. Ze spodního, veřejnosti nepřístupného, patra Koněpruských jeskyní pocházejí excentrické krápníky. Ze středního patra je vystavena fotografie Proškova dómu a ukázky sintrové výzdoby, zvláště tzv. „koněpruských růžic“. Svrchní patro reprezentuje fotografie penězokazecké dílny z 15. století a vystavené repliky výrobků této dílny, tzv. stříbrných „peněz“.

Kromě Koněpruských jeskyní jsou zde představeny i další jeskyně Českého krasu, např. Barrandova, Zlomená, Ivanova, Martina aj. Pestrost jeskynních výplní dokumentují rozmanité ukázky – travertinový krápník, montmorillonitový jíl, aragonitové krystalky, hráškové pisolity aj.

Výzkumy jeskyňářů v jeskyních Českého krasu zachycují fotografie z roku 1973, kdy probíhal výzkum jeskynních výplní v Koněpruských jeskyních v sondě „Pod komínem“. Byly zde nalezeny kosterní pozůstatky fosilních zvířat a také několik kostí člověka typu Homo sapiens sapiens.

Divácky atraktivní je figurína jeskyňáře v typickém oděvu, s helmou, čelovým světlem a speleovakem na zádech. Od stropu visí horolezecké lano, na kterém jsou připevněny stoupací pomůcky. U nohou jeskyňáře stojí karbidová lampa, používaná původně horníky v dolech.

Expozice je doplněna obrazovými přílohami. Především jde o fotografii Jaroslava Petrboka (1881 – 1960), který zavedl v roce 1922 název Český kras a který se velmi zasloužil o výzkum jeskynních výplní. Dále je zde mapka s členěním Českého krasu na 22 krasových skupin doplněná znakem České speleologické společnosti a krátkým textem o jejím vzniku v roce 1978.