Stálá expozice: Městské muzeum v Žebráku

Městské muzeum v Žebráku bylo založeno v roce 1925 a původně sídlilo v místnosti bývalého hostince v městské radnici. Pro veřejnost bylo muzeum otevřeno 22. května 1927. Přírodopisné oddělení obsahovalo horniny a minerály z okolí města (vápenec, křemenec, baryt, wavellit aj.) a sbírku zkamenělých rostlin zvláště z permokarbonské štilecké pánve.

Stálá expozice: Městské muzeum v Žebráku
  • Adresa:
    Husovo náměstí 87
    Beroun, 266 01

V současné době sídlí Městské muzeum v Žebráku spolu s Městskou knihovnou v Žebráku a Základní uměleckou školou v Žebráku v budově bývalé školy na hlavním žebráckém náměstí. Pracovníci berounského muzea dlouhá léta poskytovali žebráckému muzeu metodickou a odbornou pomoc. V letech 1970 – 1971 např. instalovali v Žebráku stálou expozici. Jedna síň byla věnována geologii blízkého okolí města. Autorem libreta této geologické expozice v Městském muzeu v Žebráku byl V. Lysenko. V roce 1984 založil geolog berounského muzea V. Petr přírůstkovou knihu přírodovědných sbírek, kde jsou zapsány veškeré přírodovědné sbírky Městského muzea v Žebráku.

Ke dni 1. prosince 1988 převzalo v rámci integrace muzeí Okresní muzeum v Berouně do správy Městské muzeum v Žebráku jako pobočku. Pracovníkům berounského muzea předával sbírky kustod žebráckého muzea pan Josef Sojka, jehož funkce byla po předání sbírek zrušena. Pracovníci berounského muzea provedli inventarizaci předaných přírodovědných, archeologických, historických, etnografických, výtvarných, knihovních a archiválních sbírek. Sbírky řádně zapsali a uložili. Kromě toho demontovali dosavadní stálé expozice z let 1970 – 1971. Od roku 1994 jsou v Městském muzeu v Žebráku pro veřejnost otevřeny dvě stálé expozice: „Z dějin města Žebráku“ a „Galerie Jaroslava Hněvkovského“. Kromě toho připravují pracovníci Muzea Českého krasu v Berouně ve své pobočce v Žebráku na každou sezónu jednu výstavu.

Městské muzeum Žebrák, Náměstí 89, Žebrák