Zásadní Rzewski & Friends - DOX

Unikátní trojkoncert Zásadní Rzewski & Friends navazuje na předchozí části série „Zásadních koncertů“, které se od roku 2018 řadí mezi reprezentativní program města Ostravy a Ostravského centra nové hudby v Praze. 

Cena vstupenky: 200-400 Kč
Zásadní Rzewski & Friends - DOX
  • Adresa:
    Poupětova 1
    Praha 7 170 00

V letošním vydání bude pozornost zaměřena na Frederica Rzewského (1938–2021), skladatele a klavíristu, který patřil k nejvlivnějším postavám americké hudební avantgardy – „Chopina 20. století“. Jeho skladby jsou typické mísením spontánní improvizace a předem vypracovaného notového materiálu s instrukcemi. Rzewského „klasicko-improvizační hybridy“ patří k nejuznávanějším skladbám svého druhu, a to především kvůli vroucí energii, která se v těchto dílech ukrývá. Svou tvorbou spoludefinoval tvář nové hudby v poválečné Americe. Dlouhodobě kombinoval chlapeckou energičnost a hravost, jakou můžeme nalézt např. u Aarona Coplanda, s přísně experimentálním rámcem, který je naopak příznačný např. pro Johna Cage. Rzewski se však nerozpakoval psát ani tonální či zábavné skladby, jeho hudba tak stojí v přímém protikladu k časté hermetičnosti avantgardních děl. Kompozice zvolené pro večer v DOX+ – ať už z dílny Rzewského nebo jeho podobně umělecky orientovaných přátel Christiana Wolffa, Alvina Currana, Petra Kotíka – jsou ilustrací tohoto unikátního mixu, který Rzewski ztělesňuje.

V rámci jednoho večera se diváci mohou těšit na čtyřhodinovou událost, která vyvrcholí Rzewského kompozicí De Profundis, zápisky z vězení – na texty spisovatele a dramatika Oscara Wildea. Jedná se o Wildeovu zpověď i obranu proti nespravedlnosti a nelidskosti anglických zákonů a celému trestnímu systému, který ho za homosexualitu odsoudil k dvouletému vězení. Klavíristou a narátorem v jednom bude v této Rzewského umělecky silné výpovědi jeho blízký přítel Daan Vandewalle z Belgie. Dramaturgii koncertu sestavil umělecký šéf OCNH a dirigent večera, dlouholetý přítel Frederica Rzewského Petr Kotík.

Ostravská banda
Ostrava New Orchestra
Daan Vandewalle, klavír 
Alvin Curran, klavír
Petr Kotík, dirigent

Program:

Frederic Rzewski: Les Moutons de Panurge (1969) // 25 min
Christian Wolff: For 38 Players (2023) // 25 min
Alvin Curran: Why is this night different from all other nights (1992) // 20 min přestávka 20 min
Petr Kotík: Spontano (for Frederic Rzewski) (1964) // 18 min
Frederic Rzewski: A long Time Man (1979-80) // 20 min
přestávka 20 min
Frederic Rzewski: De Profundis, text Oscar Wilde (1994) // 32 min