Dušan Pořízka - Libavá. Přednáška v Měšťanském domě v Městě Albrechticích

5.10.2023, 17:00 – 18:30

Město Albrechtice a Dušan Pořízka zvou na přednášku s názvem "Libavá - jedinečné území přírody uprostřed civilizace", která se uskuteční ve čtvrtek 5. října 2023 od 17:00 hodin v Měšťanském domě v Městě Albrechticích.

Obsahem přednášky s bohatou fotografickou prezentací je: geografické, geomorfologické území lokality, historie území před II.sv. válkou (staré sudetské prosperující vesnice), poválečná historie území (vysídlení vesnic, obsazení naší a později sovětskou armádou), lesní a zemědělské hospodaření na území, flora a fauna (chránění živočichové a rostliny), pramen řeky Odry, památky Libavé, vojenský výcvikový prostor Libavá - využití v rámci armády, zajímavosti území Vstupné je zdarma. Těšíme se na vaši návštěvu.