Výstava Ladislav Zívr: Ve světlých záblescích otevřeného vesmíru - Trutnov

Dílo sochaře Ladislava Zívra, novopackého rodáka a významného představitele českého moderního umění, zosobňuje specifický ozvuk soudobých evropských tendencí v českém sochařství a současně reprezentuje hluboký autorský hold přírodě a rodnému kraji.

Cena vstupenky: 30 Kč
Výstava Ladislav Zívr: Ve světlých záblescích otevřeného vesmíru - Trutnov
  • Adresa:
    Slovanské náměstí 38
    Trutnov 541 01

Ladislav Zívr nepatřil k sochařům, kteří by svou tvorbou negovali předchozí umělecký vývoj, a jeho dílo vznikalo převážně v tichém soustředění. Přesto náleží do skupiny výjimečných tvůrců 20. století, kteří napříč tvůrčími etapami demonstrovali nezměrnou originalitu a ve svém díle definovali nadčasové a univerzální kvality umění pro budoucnost.