Between us. Holding emotions together.

28.10.2023, 17:00 – 29.10.2023, 21:00

Participativní projekt se zabývá nenásilným prožíváním emocí – individuálně i ve skupině.

Vydejte se do rukou citlivých peformerů-průvodců, kteří vám nabídnou své příběhy a zároveň i příležitost představovat si příběh svůj. Zúčastněte se s nimi krátkých minisituací, a nebo je pozorujte jen zvenku. Pozorujte drobné činnosti běžného života ve zcela jiném světle. Oddejte se na pár desítek minut klidnému, společnému času.

Ve skupině prozkoumáme jemné způsoby, jak udržet emoce a dokonce jak je přenášet z jedné osoby na druhou. Prostřednictvím neverbální komunikace se pak otevírá prostor intimity a zranitelných vztahů.

Publikum je zváno, ale nikdy není nuceno zapojit se do různých akcí, jako je zkoumání různých způsobů komunikace a při tom jsou stírány hranice toho, kdo vystupuje a kdo je publikum.

Peformeři komunikují v základní angličtině, pokud nebudete rozumět, je po vás připraven překlad.

Vhodné pro všechny věkové kategorie.

Koncept, režie: Levin EICHERT

Tvůrčí tým a performeři: Jeries ABUJABER, Levin EICHERT, Sofiia FEDOROVSKA, Martin MLČOUCH, Sai MORIKAWA, Ji Chin Jovita SIU, Sumin SUNG

Scéna a grafika: Paul TUTTAS

Dramaturgické vedení: Marta LJUBKOVÁ, Petra HAUEROVÁ

Foto: Shi Yun Chien