Setkaní Lidových muzik

21.10.2023, 17:25 – 23:45

Setkání lidových muzik je nejstarší pražský folklorní festival, který má dlouholetou tradici. V tomto roce se bude konat už po 39.

Myšlenkou Setkání lidových muzik je představit lidové muziky, které působí v hlavním městě. Právě Praha jako jediná nabízí, aby vedle sebe působily folklorní soubory zpracovávající lidové tance a písně z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska a společně s nimi jejich muziky. Setkání lidových muzik je tak jedinečnou možností, jak se v Praze setkat s folklorem takřka z celé naší republiky i ze Slovenska.

Hlavní program začíná v 17:00.

S folklorem z Čech se představí:

  • dětská lidová muzika Kytice

  • muzika Hájíček

  • takřka profesionální těleso Malá česká muzika Jiřího Pospíšila

Moravu bude zastupovat:

  • Muzika Slováckého krúžku v Praze

  • Muzika Jara

S repertoárem z pomezí Moravy a Slovenska vystoupí:

  • dívčí sbor Lada

Všichni zmiňovaní se představí v programu, v němž vzpomeneme 150. výročí narození sběratele lidových písní Jana Nepomuka Poláška.

Součástí Setkání lidových muzik je vždy také galakoncert. Letos zahraje od 19.00 hradišťská cimbálová muzika Harafica.

Jako každoročně si návštěvníci festivalu mohou také zazpívat a zatancovat při zábavě s muzikami, a to po galakoncertu až do půlnoci.