Tajemství řeči těla analýza vzhledu - Kino Světozor

11.10.2023, 18:00 – 20:00

Řeč, která může mít větší přesah, než samotná slova! Pokud je mlčeti zlato, co je potom dialog mimiky, gest, držení těla a postojů? Tělo a jeho řeč je komplexní mašinerie.

Úsměv může signalizovat projev štěstí, ale i sarkasmu. Je řeč těla mezinárodním jazykem? Může stejné gesto znamenat to samé na severu kontinentu, jak na jihu? Který výraz tváře vyvolává největší důvěru, jaké držení těla vyvolává nepřátelskou atmosféru a co se skrývá za překříženýma rukama? Lze přes mikropohyby očí doopravdy nahlédnout do duše člověka? Dá se z řeči těla odhalit osobnost člověka? V přednášce lektora Ondřeje Staňka zjistíme, co všechno komunikuje termín proxemika, co je to zrcadlení těla a jak rozeznat nejčastější mýty při analýze těla. Přiučme se novému, neverbálnímu jazyku v kontextu hovořeného slova a posilněme tak vlastní emoční inteligenci. Staňme se vnímavými partnery v komunikaci s okolím a vybudujme si jemnocit, který nám pomůže vidět za roh. 
 
Ondřej Staněk bude poutavě vyprávět o tom:
— jak ve skutečnosti pozorovat řeč těla
— co jsou mýty o řeči těla a co doopravdy říkají vědecké poznatky
— jak rozeznávat mimické signály emocí
— jak rozeznat, kdy vám váš komunikační partner něco tají a co u toho prožívá
— zda je možné přečíst myšlenky druhého, dokonce i jeho osobnost
— na co všechno je potřeba při analýze řeči těla myslet
— že řeč těla je jazyk bez hranic, ale najdou se i kulturní rozdíly, které ji odlišují
 
Ing. Ondřej Staněk
je konzultant a lektor prezentačních schopností, prezentačního dizajnu a komunikace. Pomáhá firmám, které chtějí prezentovat svoje produkty a služby efektivněji. Poskytuje konzultační služby řečníkům na mezinárodních i tuzemských konferencích. Působí jako mentor v síti Impact Hub, spolupracuje s agenturou CzechInvest a s inkubátorem Laboratoř Nadace Vodafone. Přednáší ve studentských klubech vysokých škol a přednáší rétoriku a její přesah do současnosti na Karlově Univerzitě v Praze.