Po stopách Santiniho - Pražské toulky, Kiseljov

21.9.2023, 17:00 – 18:30

Kde žil a a nacházel inspiraci geniální architekt Jan Blažej Santini-Aichel? Jaká pouta ho pojila s českými zeměmi- a kontextem světové architektury? Společně projdeme místy spojenými s jeho životními událostmi, které se promítly do jeho díla. 7. prosince 2023 uplyne 300 let od jeho narození.

Cena vstupenky: 60 Kč
Provádí Vladimír Kiseljov, malíř a spisovatel, autor knihy Mystéria vepsaná ve tvářích.
 
Sraz v 17.00 před domem U zlaté číše (Nerudova ulice čp. 212).
 
PŘIJĎTE VČAS i s platnými vstupenkami zakoupenými v pokladně Městské knihovny v Praze na Mariánském nám. 1, Praha 1
 
Vstupné 60 Kč
 
Informace – tel.: 257 532 908, 257 532 013
Pokladna – tel.: 222 113 425