Velké změny Prahy: Patnáctiminutové město - CAMP

Sezení není číslované. Pokud divák s platnou vstupenkou neobsadí své místo nejpozději 5 minut před stanoveným začátkem akce, jeho právo na dané místo bude přenecháno návštěvníkům bez rezervace. Akce je tlumočena do českého znakového jazyka.

Cena vstupenky: zdarma Kč
Velké změny Prahy: Patnáctiminutové město - CAMP
  • Adresa:
    Vyšehradská 51,
    Praha 2, 128 00

Podle Carlose Morena je pro život ideální takové město, ve kterém se do práce i ke všem službám dostanete pěšky nebo na kole během 15 minut. Koncept tzv. patnáctiminutového města už začaly využívat v praxi například Paříž, Melbourne nebo Vídeň. A co Praha? Budou se Pražané v budoucnu po centru města pohybovat výhradně bez aut, nebo vzniknou tyranská ghetta, jak varují kritici? Podle prognózy bude v Praze do roku 2030 žít 1,45 mil. obyvatel. Jak se vedení města k tomuto vývoji staví a jaké má plány, aby se město úplně neucpalo? O tom budou další Velké změny Prahy s pány náměstky pro dopravu a územní rozvoj Zdeňkem Hřibem a Petrem Hlaváčkem.