Physical Acting: IN&OUT - DOX

29.9.2023, 10:00 – 3.10.2023, 16:30

Během své více než dvacetileté historie mezinárodního divadelního souboru Farma v jeskyni předává způsob práce s tělesným a hudebním výrazem na mezinárodních dílnách, vycházejících ze zkušeností z výzkumu, tréninku a tvorby představení

Cena vstupenky: 5300 Kč
Physical Acting: IN&OUT - DOX
  • Adresa:
    Poupětova 1
    Praha 7 170 00

Soubor Farma v jeskyni je známý pro svou specifickou metodu práce s výrazem performera. Tu charakterizuje osobní fyzická i mentální angažovanost, muzikalita a vysoká dynamika pohybu. Studio je platformou pro kontinuální osobnostní a profesní rozvoj umělců z mnoha zemí a vytvořilo si nezaměnitelný rukopis, který boří hranice mezi interpretem pohybovým, hudebním a hereckým.

Dílna seznámí s různými přístupy k tvorbě fyzické partitury. Představí hlavní principy přípravy těla na přesné vyjádření pohybu. Rozvine schopnost reaktivity a sdílení významů jak s partnerem, tak s publikem. Zaměří se na artikulaci pohybu vycházejícího jak z vnějších, tak vnitřních podnětů. Zapojíme práci s objekty, které poslouží jako prostředek pro tvorbu partitury z „vnějšku“. Vnější kompozici díky “intencím” proměníme ve vnitřní strukturu s jasným záměrem a výrazem. Trénink zároveň bude vycházet z osobního uměleckého zázemí lektorů (Immerse performing, street dance).

Workshop je vhodný pro všechny tanečníky, performery, herce, umělce a každého, kdo se chce dozvědět víc o vlastním těle, performativním herectví a konceptu fyzického divadla.
 

O lektorech

Gioele Coccia
Je italský choreograf a performer. Svou uměleckou kariéru započal v oblasti hip-hopu a street dance, až později se zaměřil na další současné taneční formy. Zájem o lidský výraz a pohyb ho přivedl k ve studiu a sdílení nových pohybových možností a způsobů komunikace skrze tělo. Od roku 2002 účinkoval v mnohých uměleckých projektech po celém světě. V roce 2013 ukončil studia v oboru “Věda a techniky preventivní a adaptivní fyzické aktivity” (Scienace and Techniques of Preventive and Adapted Physical Activity).

Od roku 2020 spolupracuje s Farmou v jeskyni. Po roli v tanečním filmu Efeméry začal s Farmou spolupracovat dlouhodobě na projektu Commander.

Zabývá se též tvorbou videí. Jako režisér, choreograf s performer vytvořil několik videoklipů a krátkých filmů Za zmínku stojí např. film Psyche&Amore, který byl vybrán na mezinárodní taneční festival v Portugalsku Quinzena de Dança de Almada (2023)

Je zakladatelem a ředitelem ADATTA PER and Mapigo Project v Tanzanii.

 

Eliška Vavříková
Je herečka, choreografka, pedagožka. Vystudovala činoherní herectví a doktorské studium na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Od roku 2002 působí ve Farmě v jeskyni jako performerka, asistentka režie, lektorka, pohybový konzultant. Jako choreografka a režisérka spolupracovala s Tancem Praha, Divadlem Na Vinohradech, s Činoherním studiem Ústí nad Labem a se souborem Body Voice Band. V současnosti učí na Katedře nonverbálního divadla HAMU autorskou tvorbu a věnuje se vlastním uměleckým projektům.