PAVEL ŠMÍD / Rituály v GVUO Ostrava

19.9.2023, 17:00 – 18:00

Vernisáž výstavy malíře Pavla Šmída. Umělecký vývoj Pavla Šmída ilustruje život generace, která prožila dětství a rané mládí v období reálného socialismu.

PAVEL ŠMÍD / Rituály v GVUO Ostrava
  • Adresa:
    Jurečkova 9,
    Moravská Ostrava, 702 00

Střetl se zde strach, ostych a nedůvěra v sebe, marný vzdor a vzpoura vůči podřízenosti a nucené poslušnosti. Rodinné fotografie a propagandistické snímky z dobového tisku se mu staly jedním ze základních inspiračních zdrojů. Nejedná se však o dokumentační rovinu, ale o možnost postihnout téma v jeho elementární formě. Barevný obrazec je často neproniknutelnou šifrou a účinek skryté absurdní reality šokující. Ironický podtext a zdánlivou tvrdost střídá křehký příběh stvořený ze střípků každodennosti, kdy okamžik štěstí ústí do tragických konotací. Jednotícím prvkem šmídových maleb je hledání spojnice mezi výtvarným uměním, filozofií a antropologií. Autor se snaží zobrazit člověka jako ontologickou bytost. Konkrétní situace či příběh přenáší do roviny všelidské a vytváří z nich symbol lidského konání. Pavel Šmíd ilustruje život s jeho pomyslnými rituály i velkými iluzemi.