Stálá expozice Příběh města na kresbách Pavla Šimečka - Muzeum Napajedla

1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59

Expozice zachycuje proměny osídlení Napajedel a rozvoj v moderní město. Celkem na třiceti kresbách se návštěvník seznámí s významnými momenty z dějin města Napajedel. 

Cena vstupenky: 60-100 Kč
Stálá expozice Příběh města na kresbách Pavla Šimečka - Muzeum Napajedla
  • Adresa:
    Napajedla 763 61

Architekt Pavel Šimeček, autor kreseb, se dlouhodobě zabývá urbanismem, historickým vývojem městských jader nebo dobovým vzhledem středověkých hradů a jejich opevnění. Kresby dokumentují jeho pohled na vývoj Napajedelské brány od pravěku, přes vznik středověké osady, novověké městečko, technický rozvoj v 19. století až po založení moderního baťovského satelitu. Unikátem je kopie územního plánu města Napajedel z roku 1942 od architekta Františka Lydie Gahury, kterou si můžete sami prolistovat. Expozici doplňuje paraván s nejdůležitějšími daty z historie města od nejstarších dob až po současnost.