Kulturní mosty v Evropě / Česká a moravská šlechta po roce 1945 - Novoměstská radnice Praha

19.9.2023 – 19.11.2023, 23:59

Výstava přibližuje životní osudy a aktivity vybraných osobností z řad české a moravské šlechty po druhé světové válce.Na příkladu Richarda Belcrediho, Johanny von Herzogenberg, Ferdinanda Kinského, Nikolause Lobkowicze, Franze Schwarzenberga, Karla Schwarzenberga, pátera Angeluse Waldsteina-Wartenberga OSB, Daisy Waldstein-Wartenberg a rodiny Thunů líčí výstava líčí historické okolnosti jejich aktivit pro udržení povědomí o společných kuturních kořenech a podporu krajanů na obou stranách hranice. 

Kulturní mosty v Evropě / Česká a moravská šlechta po roce 1945 - Novoměstská radnice Praha
  • Adresa:
    Karlovo náměstí 1/23
    Praha 2 120 00
Otevírací doba - Galerie ve věži:

úterý - neděle 10 - 18 hod

mezi 12. - 13. hod 30 minut polední pauza

VSTUPNÉ:

v rámci vstupu na věž / plné 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 130 Kč

VERNISÁŽ VÝSTAVY

18. 9. 2023 od 18 hodin je veřejnosti přístupná, avšak pouze za předpokladu předchozí registrace na: https://www.inviton.cz/e-14670/vystava-kulturni-mosty-v-evrope-vernisaz

Důraz klade na jejich charakter, jejich obzvláštní schopnost čelit okolnostem a na to, jak je formovaly mj. křesťanská víra, nadnárodní rodinné a politické vazby a zděděný smysl pro odpovědnost. U vědomí společných kulturních kořenů ve střední Evropě budovali mosty přes politické, národnostní a sociální rozdíly a nakonec také i oni přispěli k politickému obratu v roce 1989.

Výstava Spolku Adalberta Stiftera (Mnichov) vznikla ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů (Praha) a Post Bellum (Praha) za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Bavorského ministerstva pro rodinu, práci a sociální věci.