Meeting Brno 2023 - procházka: Pobočný tábor Osvětimi v Brně

26.6.2023, 16:00 – 18:00

Není příliš známo, že v budově dnešního Biskupského gymnázia v Brně byl v roce 1943 zřízen pobočný koncentrační tábor táborového komplexu Osvětim a že zde bylo internováno 250 především polských, ale také německých vězňů.

Cena vstupenky: zdarma Kč

K největšímu nacistickému vyhlazovacímu a koncentračnímu táboru Osvětim-Březinka totiž patřilo vedle tří základních táborů v okolí Osvětimi rovněž 44 pobočných táborů umístěných nejčastěji v Horním Slezsku a v Sudetech. Jeho minulost i další příběhy spojené s Masarykovou čtvrtí přiblíží historička Táňa Klementová.

Sraz je na zastávce Všetičkova.

Pořad proběhne pouze v češtině.
Vstup zdarma. Omezená kapacita. Doporučujeme rezervaci.