Světloplašný koncert – Bezoch a Zochut

9.6.2023, 18:00 – 21:00

Večerní koncerty vtáhnou návštěvníky do vizuálně-hudebních vystoupení. Do neopakovatelných improvizací se promítne naladění přítomných i venkovní podvečerní atmosféra se zvuky nábřeží.

Cena vstupenky: 200 Kč

Součástí výstavy Petra Nikla s názvem Světloplach v prostorách SmetanaQ jsou světelné hry, vytvořené jednoduchou projekcí kamery obscury. Projekci hudebně doprovází Petr Nikl na komplex svých strunných nástrojů a Ondřej Smeykal na australský nástroj didgeridoo a gong. Spojující prostor je určen k dialogické prezentaci portrétních fotografií na plechu (Honza Sakař) a obrazů Petra Nikla, které jsou jejich volným přepisem. Cesta světla při pořizování Niklových stylizovaných portrétů si v sobě podržuje určitou ironizující, absurdní temnotu. Jako by existovala možnost nahlédnout do skrytých tváří umělce, za nimiž se množí, jako hlubinný fraktál, další a další masky. Vnější svět je divadlo, které cosi podstatného skrývá do mnohoznačného kostýmu. Burleskní ráz výstavy míří za kulisy všedních fenoménů, kde se pojmy rozpouštějí v bezprostřední prožitky a ty si hledají nové tvarosloví v jazyce vizuálního umění, performance a hudby.

Večerní program zahájí vizuálně-hudební vystoupení 9. června, poslední světloplašný koncert se odehraje 6. července. Vstupenky v předprodeji lze zakoupit na portále GoOut.net zde: https://goout.net/cs/svetloplasny-koncert-bezoch-a-zochut/szyeuvv/

Kde: Smetanovo nábř. 4, 110 00 Staré Město