HYB4 Film: Mediální archeologie videograficky

5.6.2023, 19:00 – 22:00

Zkoumání historie i přítomnosti médií videografickou tvorbou. Jaká média se vytratila? Jak média reflektují a určují vizuální reprezentaci dneška? Jaké mediální metafory jsou stále aktuální a jaké naopak zastaraly?

Prezentace studentských prací z SNM a KFS FF UK.
 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ