LUSTRFEST 2023 v Kamenickém Šenově. Na jeden den zpět do 20. let

27.5.2023, 10:00 – 22:00

Open air festival skla a skleněných svítidel.

Sklářské muzeum: 

Malé muzeum, velké výročí – výstava ke 100. výročí založení muzea

Luxus od Lobmeyra – výstava k 200. výročí významné vídeňské sklářské firmy J. & L. Lobmeyr, která spolupracovala s místními řemeslníky

Otevření Muzejní stezky

Program ve městě:

Galerie Prousek/ Prácheň – výstava skleněných objektů a šperků (studio Bystrodesign a atelier VINU), ukázky tvorby vinutých perlí a tiffany techniky, skleněná floristická dílna

SUPŠ sklářská - otevřeny dílny a ateliéry pro veřejnost, školní galerie s historickou sbírkou skla

Centrum města – workshopy s ukázkou různých technik zpracování skla a společná výroba unikátního objektu v podobě skleněných křídel, skleněný bleší trh, módní show, hudební a taneční vystoupení, přehlídka historických vozidel z 20.-30. let (kola, motocykly, auta), na níž se budou podílet členové Veteran Car Clubu v České Lípě, cyklisté na historických kolech i soukromí sběratelé.

Kino Hvězda - netradiční prezentace o historických osobnostech města, výstava prací z Dětského sklářského sympozia

Do programu je zapojena řada místních firem a subjektů, které se zabývají činnostmi souvisejícími se sklem a jeho zpracováním.

Podrobný program zde: www.lustrfest.cz