Výstava v Galerii Nahoře: František Dostál - Fotograf žije dvakrát

15.6.2023 – 10.8.2023, 23:59

Od 15. června do 10. srpna 2023 se v Galerii Nahoře v Českých Budějovicích ve spolupráci se Svazem českých fotografů uskuteční výstava k poctě českého fotografa Františka Dostála.

František Dostál (21. 7. 1938 – 5. 12. 2022), je fotograf nejčistšího zrna a laskavý pozorovatel života. S fotografií se seznámil v čase studií na průmyslové škole. Po studiích pracoval v konstrukci obráběcích strojů a začal fotografovat. Z jeho fotografií vyzařuje laskavý pohled na svět, humor a krytý smysl. Je glosátorem každodenního života obyčejných lidí, se kterými prostřednictvím fotografie navazuje kontakt.
S jeho fotografiemi se lidé mohli seznámit na mnoha výstavách doma i v cizině, či v novinách a časopisech. Jeho jméno najdeme ve Slovníku výtvarných umělců 1950-1998, v Encyklopedii českých a slovenských fotografů (1993), v knize Dějiny českého výtvarného umění 1958-2000 a v mnoha dalších našich i zahraničních publikacích. Fotografické dílo Františka Dostála se nesmazatelně zapsalo do dějin československé i české fotografie.