18. bienále architektury v Benátkách - Český a Slovenský pavilon

20.5.2023 – 26.11.2023, 23:59

Pro českou prezentaci na 18. výstavě architektury La biennale di Venezia 2023 představí Národní galerie Praha projekt „The Office for a Non-Precarious Future“ (Kancelář ne-prekarizované budoucnosti). 

Výstava poukazuje na aktuální palčivé problémy architektonické profese, které jsou mladí architekt/ky nuceni řešit. Výchozí otázkou je: jak mohou architekt/ky navrhovat lepší svět, pokud sami pracují v toxickém pracovním systému?
Téma prekariazce a pracovních podmínek je v současnosti jedna z nejvíce diskutovaných problematik. Projekt „The Office for a Non-Precarious Future“ si v kontextu profese architekta klade klíčovou otázku ⁠–⁠ mohou mladí architekti pracující v prekarizovaných podmínkách vytvářet lepší svět? Koncept výstavy vychází z „Průzkumu pracovních podmínek mladých architektů a architektek“, který proběhl v roce 2020. Ten se zaměřil na profesní podmínky zaměstnávání mladých architekt/ek v českém kontextu. Z něj vyplývá, že skoro 50 % mladých profesionál/ek pracuje jako externisté pouze pro jednoho dodavatele bez benefitů zaměstnaneckého poměru (mj. zdravotní a sociální pojištění). Takto vysoké číslo s sebou nese další problematické ukazatele: 62 % mladých lidí překračuje standardní pracovní dobu, včetně příležitostné až pravidelné práce o víkendu (66 %) a 32 % mladých profesionál/ek se nemůže spolehnout na pravidelný nebo smlouvou stanovený příjem.
Výstava autorského týmu architektky, facilitátorky a výzkumnice Elišky Havly Pomyjové, architekta Davida Neuhäusla a motion designéra a pedagoga UMPRUM Jana Netušila nejen prezentuje aktuální stav, ale hledá i nová řešení. Projekt vybrala porota složená ze špičkových odborníků z ČR i zahraničí v rámci otevřené výzvy. „Výstava je koncipována jako work-in-progress. Téma slouží nejen jako upozornění na současný stav, ale také jako impuls pro diskusi v mezinárodním měřítku. Rezidenti a návštěvníci výstavy budou mít možnost se zapojit do hledání řešení v různých úrovních výstavy.“ uvedla komisařka české reprezentace Helena Huber-Doudová, kurátorka architektury ve sbírce Současného a moderního umění NGP. Součástí prezentace je rezidentský program pro mladé architekt/ky, uměl/kyně, kreativní kolektivy a studenty i možnost pro návštěvníky podílet se na hledání řešení budoucnosti.

Samotná výstava je rozdělena do dvou částí. Segmentovaný výrobní prostor „Továrny“ reprezentuje status quo oboru. Bílé monitory na individuálních pracovních místech vzhlíží k architektonizovanému oltáři, úkony a hierarchie jsou jasně dané. Animovaná infografika znázorňuje složité pracovní podmínky mladých architektů v České republice v podobě dat a diagramů. „Laboratoř“ funguje jako experimentální prostor architekt/kám k tomu, aby této disciplíně vdechli spekulativní, kolektivní koncept, vyzývající ke spolupráci při hledání lepší budoucnosti pro každého. Pracovní stoly, stojany a interaktivní obrazovka nabízí informace a způsoby řešení v rámci dobré praxe („best practice“), zároveň také slouží pro formulaci idejí návštěvníkům a rezidentům.

Česká republika se vzhledem k rekonstrukci Českého a Slovenského pavilonu v Giardini della Biennale bude na 18. bienále architektury výjimečně prezentovat v prostorách Arsenale v části Artiglierie. Národní galerie Praha spolu s Ministerstvem kultury ČR díky Národnímu plánu obnovy (NPO) tak našly pro rok 2023 vhodnou alternativní výstavní lokaci. Historická budova Českého a Slovenského pavilonu bude sloužit jako digitální hub, který doplní hlavní prezentaci.
Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva kultury, Národního plánu obnovy a Evropské unie.

KANCELÁŘ NE-PREKARIZOVANÉ BUDOUCNOSTI
Autoři výstavy: Eliška Havla Pomyjová, David Neuhäusl, Jan Netušil
Komisařka výstavy: Helena Huber-Doudová