Výstava Apokalypsa v českém umění od středověku do současnosti - Plzeň

Novozákonní text Zjevení sv. Jana a s ním spojená vizuální představivost zahrnovala již od středověku dva póly. Na jedné straně líčení apokalyptických pohrom a zkázy světa asociovalo zkázu v přeneseném slova smyslu a s apokalypsou byly spojovány společenské krize, otřesy a válečné hrůzy; na straně druhé text vrcholí silným tématem naděje.

Cena vstupenky: 70 Kč
Výstava Apokalypsa v českém umění od středověku do současnosti - Plzeň
  • Adresa:
    Pražská 83/13
    Plzeň 301 00

Apokalyptické vize tak zahrnovaly i obrazy nového světa, obnovy společnosti a útěchy pro jednotlivce.

Výstava představuje tyto inspirace ve výtvarném umění a hudbě v širokém rozpětí od středověku až do současnosti. Kromě klasických cyklů ilustrované Apokalypsy (Karlštejnská Apokalypsa, Albrecht Dürer) či kontrastních motivů Posledního soudu a vizí nového světa zpřítomní podoby obou pólů tématu v moderním a současném umění (Josef Führich, Maxmilián Pirner, Jan Koblasa, Václav Boštík, Pavel Nešleha, Josef Bolf aj.).