Když se kolem roku 1900 básník a dramatik Jaroslav Klapil toulal kolem žďárských rybníků, okolní květena jej inspirovala k napsání libreta k jedné z nejkrásnějších českých oper Rusalka. Na začátku třetího jednání zde zazní svatební píseň Květiny bílé po cestě.

Cena vstupenky: 150 Kč
Výstava Květiny bílé po cestě - NZM Valtice
  • Adresa:
    Nám. Svobody 8,
    Valtice, 691 42

Nejen hudba ale i kresba může vyjádřit obdiv k nádheře přírody, zejména rostlinám, z nichž autorka Lenka Baroňová vybrala bíle kvetoucí zástupce. Tušovými perokresbami prostých, planě rostoucích květin dokazuje, že není malých námětů, a i ten nemenší a nejméně nápadný kvítek má svůj důvod k životu a neměnné místo na zemi. Soubor 18 kreseb doplňují stylizované středové motivy květů pozorovaných shora tak, jak je vidí ptáci a včely. Názvy květin s latinskými druhovými označeními jsou vytvořeny tzv. nepravou kaligrafií, kresleným písmem inspirovaným historickou předlohou barokní tradice.

Výstava je součástí expozice Krajina Lednicko-valtického areálu.