Expozice Rybářství na zámku Ohrada zachycuje vývoj rybářství na našem území od pravěku do současnosti. 

Cena vstupenky: 120 Kč
Expozice Rybářství - NZM Ohrada
  • Adresa:
    Ohrada 17,
    Hluboká nad Vltavou, 373 41

Zaměřuje se zejména na slavnou historii českého rybníkářství. Je zde vystaveno tradiční nářadí užívané k výlovům rybníků i další rybníkářské náčiní. Unikátní je soubor nářadí lidového říčního rybářství.

K nejcennějším exponátům také patří sádrové odlitky lososů zhotovené Antonínem Fričem pro Jubilejní zemskou výstavu v Praze v roce 1891. V části nazvané „Život na vodách“ jsou představeni vodní ptáci včetně nahrávek jejich hlasů a další živočichové spjatí s vodou.

Expozici doplňuje pět akvárií s našimi původními i introdukovanými druhy ryb.