Výstava Lesy pro budoucnost - NZM Praha

1.1.2023 – 31.12.2023, 23:59

Lesy České republiky sází lesy nové generace, které vyrostou za desítky let. Jaké budou? Díky virtuální realitě se na ně můžete při návštěvě nové výstavy podívat již dnes.

Cena vstupenky: 100-200 Kč
Výstava Lesy pro budoucnost - NZM Praha
  • Adresa:
    Kostelní 1300/44
    Praha 7 170 00

Zveme vás na prohlídku nové výstavy Lesů České republiky, která se skládá ze dvou částí. V té stálé státní podnik představuje své programy, které směřují k obnově lesa stiženého mnohaletou kůrovcovou kalamitou. Tyto aktivy se dají shrnout mottem Kalamita je příležitost. Jedná se mj. o programy Sázíme lesy nové generace nebo Lesy pro XXII. století. V programu Vracíme vodu lesu, který je s investičním plánem miliardy korun největším vodohospodářským v historii podniku, jsou obnovovány studánky či mokřady, staví se rybníky i hráze a potoky se vracejí do přirozených toků.

Lesy ČR zde představují i programy Vracíme koně lesu a Vracíme sovy do lesa, které se zaměřují na navrácení šetrného hospodaření v nepřístupném terénu, nebo podporu hnízdění dravců – přirozených škůdců přemnožených hlodavců.

Zúčastnili jste se říjnu 2019 Dne za obnovu lesa? Tedy podobně jako dalších 31 tisíc nadšenců? Pak se možná najdete na fotografii v další části výstavy, která je připomínkou na nejen tuto gigantickou akci pro veřejnost, ale i pozvánkou na další stovky menších brigád, na nichž dobrovolníci sázejí stromky, uklízejí klest či sbírají semena lesních stromů pro přípravu nových sazenic.

Kromě stálé části výstavy připravily LČR i její variabilní variantu, která se bude věnovat aktuálním tématům.

A nejatraktivnější lákadlo? Nesporně virtuální prohlídka lesem, jaký tady bude za několik desítek let. Stačí si nasadit „kouzelné“ brýle, vybrat si jednu z pěti konkrétních lokalit a projít se jako ve snu po tří stech metrech plochy lesem budoucnosti.