Stálá expozice Příroda a dějiny Severozápadní Moravy - Muzeum Šumperk

Muzejní expozice, instalovaná v 11 sálech, prezentuje dějiny šumperského regionu a přírodu Šumperska a částečně také Jesenicka. Úvodní sály prostřednictvím fotografií i trojrozměrných exponátů návštěvníky seznamují se zdejšími geologickými poměry, rostlinstvem i živočišstvem.

Cena vstupenky: 40-80 Kč
Stálá expozice Příroda a dějiny Severozápadní Moravy - Muzeum Šumperk
  • Adresa:
    Hlavní třída 22
    Šumperk 78701

Historická část muzejní expozice vypráví dějiny regionu od pravěku až do 20. století. V úvodu se zaměřuje na nejvýznamnější regionální archeologické objevy, mezi které patří nálezy z neolitického sídliště u Postřelmova, nálezy z doby bronzové z Temenice nebo poklad středověkých mincí z Postřelmova. V dalších sálech je představen hospodářský, společenský a kulturní vývoj regionu. Návštěvníci si tak mohou prohlédnout exponáty dokládající rozvoj zemědělství, obchodu, řemesel a řemeslných cechů na Šumpersku i četné ukázky výtvarného umění, poznají také nejdůležitější odvětví zdejší průmyslové výroby.

Jednou z dominant historické části expozice je renesanční malovaná křtitelnice z roku 1615, pocházející z kostela v Maršíkově, která zároveň patří k nejstarším zde vystaveným předmětům. Nepřehlédnutelná je také kolekce 15 pozdně barokních soch apoštolů a evangelistů z Králík, kterou se v roce 2019 podařilo po více než sto letech shromáždit opět na jednom místě. V expozici jsou k vidění i předměty spjaté s jedním z nejtragičtějších období v dějinách Šumperka – s neblaze proslulými čarodějnickými procesy z let 1678 až 1693, které si na severní Moravě vyžádaly 104 životů. Vystavena je například pieta z tzv. čarodějnického sloupku, božích muk, která byla zhotovena na základě závěti jedné z obětí. Interiér tkalcovské světnice z konce 19. století nebo dobové vzorníky textilních továren upozorňují na skutečnost, že Šumpersko bývalo významným centrem textilní výroby. Důležitost železnice v dějinách Šumperska dokládá mimo jiné připomínka proslulé sobotínské firmy bratří Kleinů, která budovala železniční trati nejen ve zdejším regionu, ale také po celé rakousko-uherské monarchii.

Prohlídku expozice je možné absolvovat se zapůjčeným audioprůvodcem. (K dispozici je česká, německá, anglická a polská jazyková verze.) Jednotlivými sály návštěvníky poté provází hlas Pauliny Chiari, manželky někdejšího majitele sídla šumperského muzea, po níž byl objekt pojmenován. Nevšední zážitek z této podoby prohlídky umocňuje podbarvení mluveného slova dobovou hudbou i autentickými zvuky.