Tradiční velikonoční koncert Pražských symfoniků s dechberoucím dílem Antonína Dvořáka

5.4.2023, 19:30 – 21:00

Co by to bylo za velikonoční čas bez duchovního rozjímání. Dvořákovo Stabat mater je jedna z nejsilnějších orchestrálních skladeb. U nás i ve světě se jí dostává podobného ohlasu, jako velkým dílům mistrů Händela, Haydna nebo Beethovena.

Cena vstupenky: 400, 580, 700, 900  Kč

Je to dílo, které by měl alespoň jednou naživo slyšet každý milovník hudby. Vedle barevné instrumentace, velkolepé práce s hlasy a náboženského příběhu nabízí i dnes nesmírnou hloubku. Jako by Panna Marie netruchlila jen za svého syna, ale i za tři děti Dvořákovy, o které v době psaní tohoto díla krátce po sobě přišel. A právě tato životní zkušenost Dvořákovo zpracování Stabat mater povýšila nad všechna zpracování před ním i po něm, podobně jako u Mozartova Requiem.

ANTONÍN DVOŘÁK
Stabat mater op. 58

Eva HORNYAKOVÁ | soprán
Michaela ZAJMI | alt
Richard SAMEK | tenorJ
Jan ŠŤÁVA | bas
KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR
Jakub PIKLA | sbormistr
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
Tomáš BRAUNER | dirigent

Vstupenky a více informací: https://www.fok.cz/cs/dvorak-stabat-mater-0