Expozice Historie těžby a zpracování zlata - Muzeum Jílové

Zlato provází lidstvo od počátků, kdy se naučilo používat kovy. Zlato má vyjímečné postavení vzhledem k snadnému zpracování, vzácnosti i své kráse. V neposlední řadě i díky svým jedinečným vlastnostem, jakou je jeho chemická stálost (nekoroduje), kujnost a v posledních 100 letech i velmi dobrá elektrická vodivost. Jílovské muzeum se systematicky a komplexně věnuje významu zlata u nás, ve světě i v mnoha odvětvích lidské činnosti.

Cena vstupenky: 80 Kč
Expozice Historie těžby a zpracování zlata - Muzeum Jílové
  • Adresa:
    Masarykovo náměstí 16,
    Jílové u Prahy, 254 01

Jílovský zlatonosný revír lze podle historických zpráv a rozsahu starých prací považovat za nejvýznamnější zlatonosný revír v Česku. Jílovské muzeum ve své expozici zlata umožňuje návštěvníkům nahlédnout na zlato u nás i ve světě z mnoha různých úhlů.

Úvodní část expozice je věnována výskytu zlata v přírodě a jeho použití v lidském životě. Poté se můžete seznámit s jednotlivými oblastmi těžby zlata u nás, se středověkými hornickými pomůckami, s rýžováním pomocí pánví (v letních měsících si rýžování můžete na nádvoří muzea i vyzkoušet), můžete si prohlédnout i výstavu hornin a minerálů, které mají vztah ke zlatu, historické dokumenty a staré mapy, zlaté mince, památky na dolování v Jílovém.

Zajímavé a názorné jsou dřevěné modely, např. žentouru nebo jílovské úpravny zlata z počátku 18. století. Poslední část expozice se zabývá současností – získáváním zlata pomocí recyklace; k vidění je zde skleněná aparatura na zpracování odpadů s obsahy drahých kovů.

Věděli jste, že zlatá cihla velikosti litrové krabice mléka váží přes 19 kg? A že v každém mobilu a počítači jsou zlaté kontakty? Že budovu Karolina věnoval Univerzitě Karlově Jan Rotlev, který zbohatl těžbou jílovského zlata? A že budovu, ve které sídlí muzeum, vlastnil i dvorní alchymista Rudolfa II. Eduard Kelley? V expozici zlata se dozvíte i jiné zajímavosti.