Podzim v zahradě, Pomologické dny v Průhonicích

Experti Českého svazu ochránců přírody budou provázet historickým pomologickým arboretem botanické zahrady.

Podzim v zahradě, Pomologické dny v Průhonicích
  • Adresa:
    Za dálnicí 146,
    Průhonice 252 43

Komentované prohlídky genofondového sadu, pomologická poradna, výstava jabloní a hrušní.

Praktické ukázky drcení a moštování ovoce, ochutnávka moštů. 

Akce se koná ve spolupráci s ovocnáři z ČSOP.