Emoční zrání a vývojová psychologie - Kino Světozor

19.9.2023, 18:00 – 20:00

Emoce se rodí v nás a jsou tu především pro nás. Neexistují dobré nebo špatné. Tyto neverbální vysílané smsky, tedy pocity, jsou důležitou zprávou jak pro samotné dítě, tak i pro jeho nejbližší okolí. Dospívání osobnosti závisí na tom, jak emoce navnímáme, uchopíme a zapracujeme do každodennosti.

Emoční zrání a vývojová psychologie - Kino Světozor
  • Adresa:
    Vodičkova 41
    Praha 1 110 00

Jak rozeznávat širokou škálu pocitů a najít balanc mezi rodičovskými nároky na dítě a emočními reakcemi jejich ratolestí? Jak nesklouznout z přehnané ochrany do rozmazlování dítěte? V čem zlepšit rodičovskou zručnost a jak regulovat bublající stresové emoce od malého batolete až po pubertu? Co je to opoziční chování a jak ho s elegancí, přes vědomé porozumění potřeb dítěte, zvládnout?

O tom, že zlobit se na sebe je povolené, a přitom se nepřestat milovat, rozpoví ten, jenž zasvětil život porozumění dětské duše, a to uznávaný psychoanalytik a psychoterapeut Peter Pöthe. Přepněme unáhlené rodičovské reakce z frustrace na pocity dítěte ukrytého v jeho křehkém jádru. Staňme se klidnými a empatickými průvodci emočním růstem našich dětí.

Peter Pöthe bude poutavě vyprávět o tom:
– co je to emocionalita u dětí
– jak rozeznávat a vyjadřovat širokou škálu pocitů
– že se děti identifikují s milovanou osobou a vytváří si tím „dobrý vnitřní objekt“
– jak podporovat děti při zvládání náročných emocí
– že neexistují dobré nebo špatné pocity a že i hranice lze nastavit s láskou a rozumem
– jak najít balanc při regulaci bublajících stresových momentů
– co je to opoziční chování a jak ho zvládnout s elegancí
– že děti nejsou malí dospělí a realitu vnímají svou dětskou optikou
 
MUDr. Peter Pöthe
je psychoanalyticky orientovaný psychoterapeut a psychiatr pro děti a dospívajících. Během studií absolvoval několik odborných stáží na prestižních univerzitách zaměřených na obecnou a dětskou psychiatrii. Na Harvardově univerzitě se zabýval problematikou sexuálně zneužívaných a týraných dětí. Mimo diagnostickou a terapeutickou práci s dětmi, dospívajícími a jejich rodinami přednáší na zahraničních a domácích konferencích.
Je autorem několika odborných monografií a článků. Učí dětskou psychoterapii v Česku a na Slovensku. Dlouhodobě se věnuje léčbě a ochraně traumatizovaných a znevýhodněných dětí, také se a podílí na tvorbě zákonů na ochranu dětí.