HYB4 Galerie: Bytí svítí

7.2.2023, 10:00 – 11:00

Vernisáž k výstavě proběhne 6. 2. v 18:00 v Hlavním sále. Vernisáž je součástí akce HYB4 Galerie otevírá nový rok, v rámci níž zahájíme hned dvě nové výstavy. Součástí bude také koncert francouzské hudebnice Jeanne Susin, kterou doprovodí hudebně performativní formace LLDD.

 
„Dům je jednou z největších sil, která integruje lidské myšlenky, vzpomínky a sny.” Gaston Bachelard
 
Phila Primus (* 1991) je výtvarnice a básnířka z česko-německo-americké rodiny. Skrze vizuální díla přenáší pocit zjitřeného vědomí proplétajícího se s biologickými, temporálními, fyzikálními, sociálními, jazykovými a symbolickými řády. Tělo a vědomí – vědomí těla – se pro ni stává výchozím bodem k dalšímu vizuálnímu zkoumání nevědomí, jak osobního, tak i společenského. V uplynulé dekádě vystavila svá umělecká díla v několika českých galeriích. Svoji poezii dosud publikovala v revue Babylonu, Tvaru a Nedělní chvilce poezie.
Člověk je vržen do světa, hledá v něm své místo, je se světem provázán, zrcadlí se v něm a je mu zrcadlem. Člověk v prostoru poznává sám sebe, snaží se ukotvit, nalézat bezpečí a dát smysl všem okamžikům. Chce zastavit to obludné opakování vzorců a vymanit se z předurčenosti bytí, proplout mezi Skyllou a Charibdou chaosu i řádu. Vnímající člověk se utváří a formuje pod nadbytkem naléhavých vjemů do symbolických map a panoramat. Tělo je duchovním nástrojem, smysly a prožitky jsou prostředkem a metodou pro prozkoumávání prostorů svobody a determinace. V přesycenosti všemožných vzruchů a rozptýlení nastává bod obratu. Je třeba stáhnout se ke svému středu, uniknout (z?) času pro potřeby snění a kontemplace. Z labyrintu světa k ráji srdce a s láskou vyhlédnout v temnotách světlinu bytí, vstoupit do ní a rozzářit se. Bytí svítí!
 
HYB4 Galerie D je otevřena od pondělí do soboty od 10 do 18 hodin.
 
Vstup je zdarma.