Kulturně historické konotace moderního Nizozemí a českého prostředí - přednáška

8.2.2023, 16:30 – 17:30

Přednáška Wilkena Engelbrechta, který vede Katedru nederlandistiky na olomoucké filozofické fakultě, bude věnována kulturněhistorickým konotacím moderního Nizozemí a jejich paralelám k českému prostředí. 

Cena vstupenky: 50 Kč