Přednáška - Tomáš Pfeiffer v Olomouci

11.2.2023, 15:00 – 16:10

Zamysleme se společně nad životem a filosofií mého milovaného učitele Josefa Zezulky.

Vidím, jak je potřeba nabídnout i tento pohled do tajemství života tak, jak mě pověřil. Průběh přednášky spoluvytváříte svými dotazy a tématy. Na závěr proběhne biotronický duchovní obřad. Vstupné je dobrovolné www.dub.cz/cs/prednasky-tomase-pfeiffera