Dernisáž výstavy Spřádání Petry Vychytilové - Vodárenská věž Letná

29.1.2023, 18:00 – 20:00

Spřádání? Spřádání příběhů k zastavení, chycení a upoutání pozornosti čtenáře, jako pavouk spřádá sítě k chycení kořisti. Spřádání vodnické sítě... Autorka se umění v nejrůznějších podobách věnuje již od raného dětství.

Začala ve dvou letech věku stepem, následovalo studium v Lidové škole umění v tanečním a hudebním oboru (zobcová flétna, hoboj, klavír), zpěv v Kühnově dětském sboru, později příčná flétna a ukulele. Po maturitě na gymnáziu vystudovala na vysoké škole obory hospodářská správa v lesním hospodářství, expresívní terapie se zaměřením na arteterapii a mediální a komunikační studia. Věnuje se arteterapii, zejména výtvarné, a práci se slovem a s příběhem - storytellingu, lektorování uměleckých kurzů výtvarných, hudebních a hudebně-pohybových, psychomotorice, hře na zobcovou flétnu, příčnou flétnu a ukulele. Působí jako výtvarný pedagog na ZUŠ Music Art. Všechny její texty spolu vzájemně komunikuji, nahrávají si.
 
Vstup na dernisáž je zdarma!
 
Kde: Vodárenská věž Letná, Na Výšinách 1, Praha 7