Fotbal je nejrozšířenější sport na světě. Fotbal je vášeň, kterou sdílejí milióny lidí na celém světě, a to bez rozdílu věku, náboženství či etnického původu. Z fotbalu se stal skutečný fenomén, který spojuje lidi nejrůznějších kultur.

FK Mladá Boleslav - FC Slovan Liberec
 • Adresa:
  U Stadionu 1118,
  Mladá Boleslav, 293 01

A zřejmě právě proto, jsou jeho velkým problémem nejrůznější projevy rasismu přímo na stadionech. Je lhostejné, jedná-li se o rasistické skandování, vyvěšování transparentů s rasistickými nebo neonacistickými texty a symboly, vždy se totiž jedná o poškozování lidských práv hráčů různé barvy pleti, národnosti či vyznání a v konečném výsledku o poškozování samotného fotbalu!!

FK Mladá Boleslav se v minulosti zapojoval do boje proti rasismu individuálními akcemi, které neměly jednotící charakter. V budoucnu se chceme řídit programem boje proti projevům rasismu sestaveným organizací FARE – Football Against Racism in Europe, který je charakterizován následujícími body:

 1. Na klubových webových stránkách, denním tisku i v materiálech k domácím utkáním Synot ligy vydá prohlášení o nulové toleranci k rasistickým projevům na stadionu, včetně konkrétních postihů.
 2. Veřejně, prostřednictvím médií, odsoudí rasistické projevy, ke kterým na stadionu případně dojde.
 3. Neprodá permanentní vstupenku osobám, které se v minulosti prokazatelně dopouštěly nejrůznějších projevů rasistického chování.
 4. Zamezí prodeji rasistické literatury na stadionu a v jeho okolí.
 5. Disciplinárně potrestá svoje hráče, kteří se dopustí projevů rasistického chování.
 6. Ve věci boje proti rasismu postupovat jednotně ve spolupráci s ostatními kluby.
 7. Při zamezování rasistických projevů úzce spolupracovat s Policií ČR.
 8. Okamžitě budou odstraňovány případné rasistické nápisy a symboly v prostorách stadionu.
 9. V otázce zaměstnání v rámci klubu zastávat politiku „stejných příležitostí“.
 10. Spolupracovat se všemi organizacemi, jako jsou fotbalová asociace, hráčská asociace, fankluby, školy a v neposlední řadě i státní správa, v zájmu zvýšení povědomí o úsilí eliminovat nejrůznější rasistické projevy.