Ježíškova cesta v Žatci

11.11.2022, 9:00 – 23.12.2022, 17:00

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci připravilo k Vánocům doprovodný program Ježíškova stezka, který bude probíhat od 11. listopadu do 23. prosince 2022 v prostorách hlavní budovy muzea (Husova 678).

Cena vstupenky: 50 Kč

1. na začátku stezky musí účastníci vybrat správného průvodce, který je dovede do cíle, tedy do Betléma
2. účastníci se na základě stanoveného kritéria rozdělí na dvě skupiny (pastýře a krále), které následně pokračují v plnění úkolů zaměřených na advent a svátky, v něm obsažené (sv. Mikuláš, sv. Lucie), vánoční stromek a dary přinesené do Betléma
3. po příchodu do Betléma a odevzdání darů se zúčastnění blíže seznámí s obsazením betlémské jeskyně
4. výtvarná dílna – vlastnoruční výroba vybraných vánočních výrobků (ozdoby, přání ....)