Výstava Reverse the Future - Patrik Kriššák

8.12.2022 – 3.2.2023, 23:59

Zvrátit budoucnost. Jakkoli se tento termín může zdát žádaný, je těžké mu v jakémkoli směru vyhovět. Mnozí mohou vnímat název výstavy ve spojitosti s událostí na řece Bečvě, která prošla katastrofou neslučitelnou s biodiverzitou obsaženou v tomto křehkém environmentu. Jakým způsobem zvrátit něco, co ještě nenastalo?

Cena vstupenky: 50 Kč

Termín, který v sobě spojuje minulost/současnost s budoucností, a to je právě to, o čem bychom měli nyní přemýšlet. Patrik Kriššák připravil výstavu stávající ze zhmotněné touhy zvrátit budoucnost prostřednictvím obrazů podmořských korálů.

Název zde prezentované poslední série Patrika Kriššáka je Extinction (vymizení). Krása, která se zde objevuje (podle subjektivního hodnocení) je (měla by být) zde tedy spouštěčem našeho přemýšlení o něčem, co nemusí (vzhledem ke globální změně klimatu a nebo nezodpovědným nakládáním s životním prostředím) trvat věčně.

Inspirace Patrika Kriššáka je různorodá a s ní se přirozeně mění jeho projev. Vytváří tématické série obrazů, v nichž vždy důsledně rozvíjí určité představy a svůj vztah ke skutečnosti. Zajímá ho příroda, není mu lhostejné, jak se bude vyvíjet dál. Do jeho obrazů se promítají hodnoty, o které můžeme přijít nebo o které dokonce již léta či desetiletí přicházíme. Přemýšlí nad ději, které sice nemusí probíhat přímo před našima očima, často zůstávají většině z nás skryté, ale přesto značně ovlivňují naši a nejen naši budoucnost.

Jeden z malířových nejvýraznějších cyklů tvoří působivé obrazy inspirované nekonečně proměnlivými tvary korálových útesů, které jsou nedílnou součástí nádherných podmořských světů a které naše civilizace čím dál víc ohrožuje. Patrik Kriššák není zdaleka jediný umělec, koho jejich půvab a krása okouzluje. Nesporně však patří k těm, kteří si dokážou najít výrazové prostředky, jimiž ji přesvědčivě vyjádří. Jeho tvorba má ekologický podtext, působí však optimisticky, zářivě a přirozeně, jako bychom se o budoucnost nemuseli bát.