Grand Opening 2022 v Národní Galerii Praha

6.12.2022, 19:00 – 22:00

Národní galerie Praha Vás srdečně zve na slavnostní zahájení výstav.

• 1956–1989: ARCHITEKTURA VŠEM
Expozice se zaměřuje na architekturu a životní styl mezi lety 1956⁠–⁠1989 v Československu. Životní styl je fenoménem, ve kterém se protínají každodenní zkušenosti a prožitky s architekturou a designem jako tvůrčími disciplínami. Na pozadí modernity, charakterizované přechodem k postindustriální společnosti, růstem terciárního sektoru, služeb, významným pokrokem v oblasti (tele)komunikace a audiovizuálních médií, se specifická česká (československá) situace jeví jako zvláštní případová studie s odlišnými aspekty politického vývoje studené války. Cílem výstavy je překonat binární pohled Východ⁠–⁠Západ, uměle udržovaný od pádu železné opony před 30 lety, a učinit ji srozumitelnou v evropském kontextu.
https://bit.ly/Architektura-vsem
 
• EVA KOŤÁTKOVÁ: MOJE TĚLO NENÍ OSTROV
Výstava Moje tělo není ostrov má podobu obrovského těla, částečně rybího, částečně lidského. Každá část zprostředkovává nesčetné množství příběhů, jejichž podmanivá litanie se rozléhá celým výstavním prostorem. Díky své nevyzpytatelné, znepokojivé identitě a způsobu, jakým se odhaluje jako pohlcující krajina, je přístupná každé*mu návštěvníkovi*ci, který*á je ochoten*na naslouchat jejím mnoha příběhům. V průběhu výstavy budou každou neděli odpoledne instalaci obývat a aktivovat performeři*ky, kteří*ré se s veřejností podělí o různé příběhy, jež výstava obsahuje: o dítěti šikanovaném ve škole, o krevetě vařené zaživa nebo o keři vytrženém ze svého původního prostředí, aby byl znovu vysazen na předměstí. Duch celé instalace jako by spočíval ve volání po životě, v němž má větší místo empatie a v němž těla čelí menšímu normativnímu tlaku, které vyslovuje jeden*na z jejích protagonistů*ek: „Sním o těle obdařeném mnoha kůžemi.“
https://bit.ly/Eva-Koťátková-Moje-tělo-není-ostrov
 
• ATLAS: ATELIÉR TVORBY A LABORATOŘ ASOCIATIVNÍHO SNĚNÍ
Prozkoumejte ATLAS: Ateliér Tvorby a Laboratoř Asociativního Snění. Pojmem atlas tradičně označujeme soubor map zobrazujících určitá území. Náš ATLAS vás provede souborem území, která mohou být v rámci galerie často neviditelná: kavárnou, pracovním prostorem, knihovnou, místem pro odpočinek, pro pohyb i klid, přednášky, dílny i herny. I takové tváře má galerie.
ATLAS vytváří prostor pro naplňování funkce muzea, zaměřené na komunitu a přihlašuje se tak k nové definici muzea ICOM, která vedle tradičních rolí sbírání, pečování a vystavování akcentuje také interpretaci a podporu komunit.
 
Více informací na: www.ngprague.cz