Výstava Betlémy – Živá tradice v Zámeckém areálu Ctěnice

26.11.2022 – 26.2.2023, 23:59

Muzeum města Prahy pořádá od 26. 11. 2022 do 26. 2. 2023 v Zámeckém areálu Ctěnice, Bohdanečská 259/1, Praha 9 – Vinoř výstavu Betlémy – živá tradice. Výstava je připravená ve spolupráci se Spolkem českých betlémářů, který sdružuje tvůrce, sběratele, badatele a milovníky betlémů.

Výstava Betlémy – Živá tradice v Zámeckém areálu Ctěnice
  • Adresa:
    Bohdanečská 259/1
    Praha 9 - Vinoř 190 17

Příběh narození Spasitele inspiruje umělce od dob raného křesťanství. Zobrazená scéna zpočátku zahrnovala pouze dítě, volka a osla. Postupně se však rozvíjela o další postavy. Počátek tvorby betlémů nalezneme v Itálii v závěru 13. století. Církevní řády přinesly betlémy také do našich zemí. Prvenství je připisováno Jezuitům, kteří své jesličky postavili v Praze roku 1562. Z církevního prostředí zvyk přejímaly šlechtické rodiny a postupně také měšťanské domácnosti. První průnik betlémů k lidovým vrstvám je datován na závěr 17. století.

V průběhu 19. století se do tvorby betlémů zapojovali samouci i zkušení řemeslníci. Na našem území se postupně zformovaly betlémářské regiony s charakteristickou technologií výroby betlémů. Jmenujme Kralicko, Šluknovsko, Příbram, Třešť, Jihlavu, Svitavy, Liberecko, okolí Ústí nad Orlicí a Třebíče, Novopacko, Vrchlabsko, Vysocko, Kynšperk nad Ohří či Jindřichohradecko. V mnoha zmíněných regionech je tradice živá dodnes.

V rámci výstavy probíhají řemeslné dílny. Více informací naleznete na stránkách Muzea města Prahy.