Přednáška O cestách na Ukrajinu v Charitě Moravská Třebová

25.11.2022, 17:00 – 19:00

Sociální pracovnice Charity Moravská Třebová Bc. Olga Šašinková Vás ráda provede svými zajímavými humanitárními cestami na Ukrajinu.

Těšíme se na Vás! Program: - promítání krátkého dokumentu Mária a Mária (sociální práce v romské osadě ve Svaljavě) - fotky a zajímavosti ze sociálně-humanitární stáže v Zakarpatské oblasti, která proběhla ve spolupráci UPOL a organizace PřesHranice - fotky a zajímavosti z červencové humanitární cesty do Zakarpatské oblasti (Tačivu). Přednáška se bude konat v Denním stacionáři Domeček v budově Charity Moravská Třebová, Svitavská 44