Magdaléna Manderlová: A všechno je náhle pták a chce odletět - Jihlava

Zvuková esej doplněná o několik objektů zachycuje proud vzpomínek vyvolaných poslechem hlasů rorýsů. Kompozice je sestavená z terénních nahrávek, mluveného slova a z útržků písní. Kultura Jihlava.

Magdaléna Manderlová: A všechno je náhle pták a chce odletět - Jihlava
  • Adresa:
    Komenského 10,
    Jihlava, 586 01

Vrací se zde vzpomínky na balíky slámy, ptačí hlasy, květy rostlin, temnotu šachet uhelných dolů, nebo metafora myšlenek jako borovicových semínek, z nichž vyrostly vysoké stromy. Magdaléna se zabývá zejména průzkumem míst v krajinách a environmentálními otázkami. V posledních letech opustila techniku malby a kresby a pracuje převážně se zvukem a textem.