Vondráček a Doležalovo kvarteto v kině Vesmír

13.2.2023, 19:00 – 20:00

Původně se Josef Mysliveček vyučil mlynářem, ale byla to nakonec hudba, které doslova propadl. Zanechal po sobě bohaté dílo čítající řadu oper, oratorií, sinfonií a nástrojových komorních skladeb.

Cena vstupenky: od 200,- Kč

Znal se s Mozartem a vzájemně se respektovali. Smyčcový kvartet napsal v roce 1768. Doležalovo kvarteto, které se skladby pro tento večer ujme, nahrálo v roce 2020 tři Myslivečkovy smyčcové kvartety a tři hobojové kvintety společně s hobojistkou Michaelou Hrabánkovou.Klavírní kvintet Vítězslava Nováka vznikl v roce 1897 v období umělcova bujícího hudebního folklorismu. Ve skladbě jsou patrné lidové motivy. Jeho učitel Antonín Dvořák skladbu zkritizoval, což Nováka svého času velmi mrzelo.Čas ale umí zázraky, a tak po Novákově skladbě zazní hudební dílo jeho učitele Antonína Dvořáka. Klavírní kvintet číslo 2 Dvořák napsal na svém letním sídle ve Vysoké. Do hudby se promítla idylická atmosféra prostředí, ač v něm zaznívají i melancholické prvky.
Skladby zahraje Doležalovo kvarteto a za klavír se posadí Lukáš Vondráček.

Pořadatel: Janáčkova filharmonie Ostrava
Místo konání: kino Vesmír Ostrava

Díla českých mistrů Josefa Myslivečka, Vítězslava Nováka nebo jeho učitele Antonína Dvořáka. Komorní hudba v podání Doležalova kvarteta a klavíristy Lukáše Vondráčka.

Josef Mysliveček
Smyčcový kvartet A dur op. 3
Vítězslav Novák
Klavírní kvintet a moll op. 12
Antonín Dvořák
Klavírní kvintet č. 2 A dur op. 81

Lukáš Vondráček – klavír
Doležalovo kvarteto

Původně se Josef Mysliveček vyučil mlynářem, ale byla to nakonec hudba, které doslova propadl. Zanechal po sobě bohaté dílo čítající řadu oper, oratorií, sinfonií a nástrojových komorních skladeb. Znal se s Mozartem a vzájemně se respektovali. Smyčcový kvartet napsal v roce 1768. Doležalovo kvarteto, které se skladby pro tento večer ujme, nahrálo v roce 2020 tři Myslivečkovy smyčcové kvartety a tři hobojové kvintety společně s hobojistkou Michaelou Hrabánkovou.Klavírní kvintet Vítězslava Nováka vznikl v roce 1897 v období umělcova bujícího hudebního folklorismu. Ve skladbě jsou patrné lidové motivy. Jeho učitel Antonín Dvořák skladbu zkritizoval, což Nováka svého času velmi mrzelo.Čas ale umí zázraky, a tak po Novákově skladbě zazní hudební dílo jeho učitele Antonína Dvořáka. Klavírní kvintet číslo 2 Dvořák napsal na svém letním sídle ve Vysoké. Do hudby se promítla idylická atmosféra prostředí, ač v něm zaznívají i melancholické prvky.
Skladby zahraje Doležalovo kvarteto a za klavír se posadí Lukáš Vondráček.