Podzimní přednáškový cyklus na mikulovském zámku

22.9.2022, 17:00 – 24.11.2022, 18:30

S nadcházejícím podzimem začíná na mikulovském zámku cyklus přednášek pro veřejnost. Pět podzimních podvečerů bude patřit odborníkům z řad historie a dějin umění, kteří posluchačům přiblíží zajímavosti ze života někdejších mikulovských pánů a jejich sídla. Jednotlivé přednášky se ponesou v duchu šlechtických slavností, přičemž tento motiv zastřešuje celou zámeckou sezonu roku 2022.

První přednášku na téma Lovecké kratochvíle na mikulovském panství budou moci zájemci vyslechnout 22. září. Obeznámí se se způsobem, jakým mikulovští Dietrichsteinové pojímali lov a do jaké míry ovlivnil lov podobu a chod mikulovského panství. Další přednáška, tentokrát na téma Prostory slavnostní a soukromé ve světle mikulovských barokních inventářů, detailněji přiblíží posluchačům architekturu zámeckých prostor a proběhne 6. října. Večer na téma První mikulovští Dietrichsteinové a slavnostní příležitosti u evropských panovnických dvorů osvětlí posluchačům společenský a politický význam tohoto šlechtického rodu. Přednáška se uskuteční 20. října. První listopadový čtvrtek bude patřit přednášce s názvem Oslavy na dietrichsteinském dvoře ve druhé polovině 17. století, která přiblíží historický význam několika slavnostních událostí mikulovských pánů. Poslední přednáška bude věnována pečetím a náhrobníkům vybraných členů mikulovské větve šlechtického rodu Lichtenštejnů. Přednáška s titulem Sfragistika a epigrafika mikulovských Liechtensteinů se uskuteční 24. 11.

Všechny přednášky jsou volně přístupné a budou se konat vždy od 17 hodin Loveckém sále mikulovského zámku.