Dítě s traumatem ve škole

5.9.2022, 20:00 – 21:00

Živé vysílání s Mgr. Zdenkou Štefanidesovou, která při prezentování svých názorů, přístupů a aktivit čerpá, ze své dlouholeté praxe ve školství a z aktuálních zkušeností ze současné pedagogické a poradenské praxe.

Během rozhovoru v první části živého vysílání vás seznámíme s určitými projevy v chování dítěte, které prožilo trauma a v důsledku toho se u něj během vzdělávacího procesu objevují nečitelné reakce a výkyvy v chování. Představíme vám typické způsoby obranné komunikace a podobu narušených vztahových vzorců, to vše vlivem traumatu. Také bude představena v krátkosti i teorie typů attachmentové vazby a její využívání v praxi, což vede k lepšímu pochopení životní situace dítěte a především k předcházení narůstání jeho „obranných“ reakcí před „ohrožujícím“ okolím. Budeme mluvit i o tom, jak takové dítě podpořit během vzdělávacího procesu v oblasti práce s pozorností a využíváním seberegulačních dovedností, jakým způsobem nabízet a zajišťovat u dítěte pocit bezpečí a jistoty a především jak zdravě nastavovat a rozvíjet oblast emočně-sociální a vztahovou.
V druhé části bude prostor reagovat na položené dotazy z diskuse.