Doba plastová v knižní vazbě. Výstava přibližuje problematiku péče o knihy

4.8.2022 – 8.10.2022, 23:59

Výstava Doba plastová přibližuje návštěvníkům problematiku péče o knihy se syntetickými prvky. Jsou zde představeny ukázky využití plastů v knižní vazbě, nahrazování přírodních materiálů i obecně výroba a zpracování plastů.

Cena vstupenky: 10  Kč

Výstava uceleně zpracovává problematiku syntetických materiálů v knižní vazbě. Stručně je uvedena historie výroby syntetických materiálů a jejich využití v knižní vazbě. Značná pozornost je věnována degradačním procesům plastů vyskytujících se v knižní vazbě, především uvolňování těkavých látek a změkčovadel ohrožujících fyzický stav sousedních knih. Na výstavě bude k vidění proces restaurování vybraných exemplářů plastových knižních vazeb. Formou panelů budou představeny materiály a způsoby dlouhodobého uložení knih obsahující specifické druhy plastů.